Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Andrzej Szapował lat 55

Dnia 06. września 2021 roku

przeżywszy 55 lat zmarł

ŚP.

Andrzej Szapował

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 09. września 2021 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 09. września 2021 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.