Polecane firmy: Laboratorium Grabowska

Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Tadeusz Pabirowski lat 83

Dnia 14. września 2021 roku

przeżywszy 83 lata zmarł

ŚP.

Tadeusz Pabirowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Michalicach

w dniu 17. września 2021 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Michalicach

w dniu 17. września 2021 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.