Inauguracja Opolskiej Kampanii Edukacyjnej - zdjęcia

21 stycznia w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie odbyła się inauguracja Kampanii Edukacyjnej związanej z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.

Kampania Edukacyjna związaną z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym oraz reagowaniem na niewłaściwe zachowania kierujących pojazdami zorganizowana jest pod patronatem Kuratorium Oświaty w Opolu i ma zasięg ogólnowojewódzki. Kuratorium oświaty w Opolu mając na uwadze szczególną troskę o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego i dążąc do zapobiegania tego typu przypadkom rozpoczęło cykl szkoleń wśród młodzieży szkół średnich.

Podczas wczorajszego spotkania, które zainaugurowało warsztaty szkoleniowe na terenie całego województwa. Po otwarciu spotkania przez Opolskiego Kuratora Oświaty, Sekretarz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu Henryk Dojka zaprezentował cele i założenia "Akademii Młodego Kierowcy". Następnie przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu podinsp.Maciej Milewski przedstawił i omówił mapy wypadków oraz zagrożenia w ruchu drogowym na terenie województwa.

Przeprowadzone zostało także szkolenie " bezpieczny w ruchu drogowym" podczas którego uczestnicząca w spotkaniu młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych oraz z Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie miała możliwość zapoznać się z przyczynami i skutkami niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Omówiona została także analiza zdarzeń drogowych na terenie powiatu namysłowskiego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych.

Policjanci przeprowadzili także warsztaty z obecną na spotkaniu młodzieżą poświęcone wypracowaniu katalogu bezpiecznych zachowań. Młodzi kierowcy wskazywali na zachowania uczestników ruchu drogowego, które uznali za szczególnie istotne dla bezpieczeństwa. W podsumowaniu spotkania zaprezentowany został film profilaktyczny pt."eksperyment" , gdzie przedstawione były zachowania młodych kierowców pod wpływem alkoholu.

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

Na zakończenie spotkania przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu przeprowadzili pokaz techniki jazdy oraz symulacji zachowań drogowych pod wpływem alkoholu. Dzięki możliwości skorzystania z pojazdu wyposażonego w troleje młodzi kierowcy mogli przekonać się jak ciężko jest wyprowadzić pojazd z poślizgu i ile trudności przysporzyć może przejazd po wyznaczonej trasie. Każdy z uczestników mógł także sprawdzić jak zmienia się ostrość widzenia po zastosowaniu alko-gogli.