Namysłowski Głos Profilaktyki - 14 czerwca 2014

Data wydarzenia: 
14.06.2014 - 17:00

Namysłowski Głos Profilaktyki 2014

będzie miał miejsce

14. czerwca o godzinie 15:00

Wyspa nad Widawą

Podczas zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji oraz Ochotniczy Hufiec Pracy w Namysłowie happeningu odbędzie się szereg atrakcji kulturalno rozrywkowych skierowanych do młodzieży powiatu namysłowskiego.

Do Namysłowskiego Głosu Profilaktyki przyłączyli się także pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Namysłowskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Miejskiej, Stowarzyszenia Motocyklistów oraz Stowarzyszenia Bushi. Akcji patronują także lokalne władze: Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miejski w Namysłowie.

W programie artystycznym uczestniczyć będą uczniowie Szkół Średnich i Gimnazjalnych. Swój udział zgłosili także uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych oraz Szkoły Muzycznej I stopnia w Namysłowie.

Do uczniów skierowany został konkurs plastyczny na plakat tematyczny, którego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas happeningu.

Wszyscy uczestnicy akcji zapraszają mieszkańców naszego powiatu do promowania życia bez przemocy, życia godnego i odpowiedzialnego, na życie bezpieczne - życie, którego wartością jest wolność. Symbolem tej wolności jest gest bicia serca wykonywany przez 60 sekund – jednocześnie przez wszystkich uczestników akcji, w całym kraju, 14 czerwca 2014 roku, o godz. 16.00. Wykonajmy ten wspólny gest na Namysłowskiej Wyspie – każdy na miarę swoich możliwości – razem – we wspólnocie obywatelskiej i społecznej – w tym samym czasie w całym kraju.

PROGRAM

15:00 Wyjście uczniów ze szkół w kierunku Wyspy

15:30 Występ muzyczny - uczestnik  Środowiskowy Hufiec Pracy w Namysłowie

15:45 Przywitanie gości- oficjalne rozpoczęcie

16:00 Odczytanie odezwy „Zryw wolnych serc”

16:15 Wykład antyalkoholowy - Namysłowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe

16:30 Występ muzyczny- uczennice I LO w Namysłowie

16:45 Występ muzyczny Gimnazjum nr I im. Szarych Szeregów w Namysłowie

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

17:00 Wykład antynarkotykowy (dopalacze) - Stacja Sanitarno Epidemiologiczna  w Namysłowie wraz z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie

17:15 Występ muzyczny Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie

17:30 Występ muzyczny- uczennica ZSR w Namysłowie

17:45 Występ muzyczny- zespół rockowy - uczniowie ZSR w Namysłowie

18:00 Pokaz technik interwencji Straż Miejska w Namysłowie

18:15 Występ muzyczny - uczennica Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie

18:30 Ogłoszenie konkursu

18:45 Występ muzyczny Szkoły Muzycznej I stopnia w Namysłowie

19:45 Podsumowanie, wręczanie nagród za wykonane prace plastyczne, wyłonienie króla i królowej Happeningu

W TRAKCIE HAPPENINGU ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ :

  • rozgrywki  sportowe - tor przeszkód, przeciąganie liny (uczniowie kontra Motocykliści Namysłowscy)- obsługę techniczną zapewniają nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
  • Nauka sztuki orgiami z ramienia Stowarzyszenia Wschodnich Sztuk Walki BUSHI
  • Pokaz  instruktażowy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokaz ratownictwa wysokościowego z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
  • Rozmowy z terapeutami Namysłowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego
  • Rozmowy z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Pokaz technik kryminalistycznych  z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie
  • Broszury, ulotki, informacje zapewniać będzie Biblioteka Publiczna w Namysłowie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, Stacja Sanitarno Epidemiologiczna  w Namysłowie
  • Obsługę i użyczenie sprzętu udostępnia Namysłowski Ośrodek Kultury
  • Dla uczestników happeningu przewidziane są lody ufundowane przez Nestle Polska S.A. Namysłów
O tym wydarzeniu zobacz takżę: